Belső ébredés

Egy láthatatlan kéz intésére a nagy festő lassan megkezdi munkáját. Először szinte észrevétlenül lassul le a növekedés, a növények már inkább a föld alatt gyűjtik erejüket. A leveleken megjelenő színes szegély, mintázat után az egész levél színt vált, s őszi sétákon már pajkosan keringve hullanak köröttünk a bordó, lila, sárga és barna levelek. Földet érve lábunk alá simulnak és belekerülnek a körforgásba. A változások nagy része is így, szinte észrevétlenül zajlik bennünk. Szépen ...

Read More

Vándorok

Az erdei tisztás közepén egy kis tó állt, körbe fákkal sűrűn benőtt területtel körbevéve. A napfény vakítóan szóródott vissza a víz tükréről, s szinte perzselő forróságot adott. A fák alja viszont hűvös volt, csak enyhén szüremlett át a lombokon a fény. A távolból két alak közeledett és a fák aljában telepedett le. A fiatalabbon jól látszott a korához illő hév, nyugtalanság, a hirtelen mozdulatok, élénk tekintettel szinte csüngött az idősebb szavain, ...

Read More

Van választásod! II.

Ha a keleti ember gondolkodásmódjából indulunk ki, vagyis hogy a dolgok ok-okozati összefüggésben állnak egymással, és működik a karma (hatás-visszahatás) törvénye, akkor máris egy láncolat tárul elénk. Hiszen a dolgok nem értelmetlenül megnyilvánuló végzetként keresztezik utunkat és gáncsolnak el, vagy éppen eredményesen segítik előbbre jutásunkat, hanem egy visszavezethető eseménysorozat részeként bukkannak fel életünkben. Amit tettünk, annak édes vagy keserű gyümölcseit megkapjuk öröm vagy üröm formájában, de a választás szabadsága, lehetősége mégis fennáll. Nincs ...

Read More

Vaisnava ökológia

A vaisnava filozófia a több ezer éves védikus kultúrából származik. A védikus írások és a hagyományos indiai életforma egyaránt nagy tiszteletet tanúsít a Földanya iránt. Az írások a Földanyát egy Bhúmi nevű tehénként jelenítik meg, aki minden élőlény táplálója és jóakarója. Azt tartják róla, hogyha egy élőlény indokolatlan szenvedést okoz egy másiknak, akkor ő maga is szenved. Az emberi létforma lehetőséget ad számunkra, hogy eljussunk a tudatosság olyan szintjére, ahol ...

Read More

Vegetarianizmus a vallásokban

Buddhizmus A buddhisták miért támogatják a vegetarianizmust? A fő oka az, hogy könyörületességgel viseltetnek más élőlények iránt és nem tudják elviselni, hogy megegyék azok húsát. A karma törvénye kijelenti, hogy egyszer nekünk is el kell szenvednünk gonosz tetteink következményeit. Egy buddhista szútra ezt mondja: A bodhiszattva tiszteli az élő teremtményeket és tudja, hogy komoly következményei vannak annak, ha gonosz dolgokat cselekszik. A buddhizmusban a könyörületesség fontos velejárója annak a tanulási folyamatnak, melynek ...

Read More

Szellemi utak, meditáció

A harmonikus létezés harmadik alappillére: a Szellem. A szellemi síkot olyan útmutatásul szolgáló írásokból, tanításokból való merítkezéssel tölthetjük fel, amely segít önmagunk fejlődésében valamint a világ jobb megértésében is. Ezek legrégebbi forrásai a Szentírások, melyek lehet, hogy nem ugyanazokkal a szavakkal fogalmazzák meg a létezés alaptörvényeit, de lényegében véve szinte mindegyik középpontjában ugyanaz áll: a világot egy felsőbbrendű energia, Isten alkotta, az emberi lét értelmének, lényegének pedig azt tartja, hogy megismerjük és ...

Read More
  • Hírlevélre feliratkozás

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.