Adatvédelem, jogi tudnivalók

Általános használati feltételek

A lettudatos-taplalkozas.hu oldalak használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A lettudatos-taplalkozas.hu oldalak használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit a lettudatos-taplalkozas.hu a jövőben módosítja, a változásokat a lettudatos-taplalkozas.hu oldalak nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

A lettudatos-taplalkozas.hu oldalak megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, az lettudatos-taplalkozas.hu oldalakon feltüntetett, felhasznált és a lettudatos-taplalkozas.hu oldalakkal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek, adatbázisok, média file-ok, képek, videók és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag a lettudatos-taplalkozas.hu-t illetve az üzemeltetetőt illeti.

A lettudatos-taplalkozas.hu oldalakon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában a lettudatos-taplalkozas.hu szellemi alkotását illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi és a lettudatos-taplalkozas.hu külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében az lettudatos-taplalkozas.hu oldalak felhasználója – az on-line hozzáférésen túl – kizárólag azok egyes részeinek a felhasználó által az Internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, hangrögzítőn történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

A lettudatos-taplalkozas.hu oldalak tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatban framek használatához (vagy egyébként a lettudatos-taplalkozas.hu oldalak tartalmának harmadik személyek által történő saját tartalomkénti feltüntetéséhez) a lettudatos-taplalkozas.hu nem járul hozzá. Kivétel ez alól a lettudatos-taplalkozas.hu oldalak bármely elemének hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele, mindaddig amíg a lettudatos-taplalkozas.hu oldalak valamelyikére mutató linket tartalmazó weboldalon (linkelő weboldal) a harmadik személy felhasználó közvetlenül az lettudatos-taplalkozas.hu oldalakra mutató link mellett jól láthatóan elhelyezi a lettudatos-taplalkozas.hu nyitóoldalára (http://www.lettudatos-taplalkozas.hu) mint az adott link megjelölt forrására mutató linket is (a “forrás: lettudatos-taplalkozas.hu” megjelölés feltüntetésével), és ezen link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről folyamatosan gondoskodik.

A lettudatos-taplalkozas.hu oldalak felhasználásának, felhasználási és jogi feltételeit, rögzítő szabályok megsértése esetén lettudatos-taplalkozas.hu haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

  • Hírlevélre feliratkozás

  • Ez a mező az érvényesítéshez van és üresen kell hagyni.